Paieška nedavė rezultatų
Loading...
Perkrauti

PRIVATUMO POLITIKA IR VARTOTOJŲ TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.bilietai.lt (toliau - Interneto svetainė) ir „Bilietai.lt“ socialinių tinklų paskyrų lankytojai (toliau - Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, apsilanko „Bilietai.lt“ socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti „Bilietai.lt“ tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi kitu klausimu. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje bei „Bilietai.lt“ socialinių tinklų paskyrose, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

2. Kokią informaciją mes renkame?

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ vadovaujasi minimalaus asmens duomenų kiekio tvarkymo principu. Tačiau tam, kad galėtų teikti bilietų platinimo internetu paslaugas, jai būtina tvarkyti asmens duomenis.


Teikdama tarpininkavimo paslaugą platinant bilietus, UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ klientų prašo pateikti reikiamus asmens  duomenis:
 • vardą ir pavardę,
 • el. pašto adresą,
 • telefono numerį,
 • gyvenamosios vietos adresą,
 • kliento kortelės numerį.

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ taip pat išsiunčiami perkančio žmogaus banko rekvizitai.

Visi vykdant operaciją surinkti asmens duomenys saugomi įstatymų nustatytą laikotarpį ir jam pasibaigus ištrinami.

Klientai gali registruotis „Bilietai.lt“ interneto svetainėje. Registruodamiesi jie sutinka pateikti UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ šiuos duomenis:
 • vardą ir pavardę,
 • naudotojo vardą,
 • e. pašto adresą,
 • telefono numerį.

3. Slapukai

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus, tai yra mažus tekstinius dokumentus, kurie lankantis interneto svetainėje įrašomi lankytojo kompiuteryje arba išmaniajame prietaise.


Slapukai reikalingi tiesioginiam paslaugos teikimui ir naudotojo analizei siekiant užtikrinti geresnę aptarnavimo kokybę.
 
Teikdami paslaugą mes naudojame pagrindinius, tai yra sesijos, slapukus, kurie ištrinami, kai lankytojas uždaro savo interneto naršyklę.

Ilgalaikiai slapukai skirti naudotojų patogumui. Esant slapukams informacija apie reklamos juostą, kurią klientas uždarė, įsimenama valandai, o informacija apie pageidaujamą kalbą – vienam mėnesiui.
Interneto svetainėje naudojami ir trečiųjų šalių slapukai.

Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

Naudotojas gali kontroliuoti slapukų naudojimą (sutikti, kad jie būtų naudojami, arba jų atsisakyti) per interneto naršyklės nustatymus, tačiau būtina žinoti, kad, atsisakius ilgalaikių slapukų, nebus galima naudotis paslauga.

Nurodymus, kaip nustatyti slapukus populiariausiose naršyklėse, rasite čia:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis:

•    Tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
•    Sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;
•    Naudojantis šioje Interneto svetainėje pateikiama informacija įsigytų prekių ar paslaugų teikimo ir pristatymo tikslais;
•    Ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;
•    Įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;
•    Pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;
•    Mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (jeigu gautas išankstinis Jūsų sutikimas naudoti asmens duomenis rinkodaros tikslais. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (trejus) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas arba jeigu panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

5. Duomenų atskleidimas

Mes be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
•    Jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
•    Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų sutikimai ir teisės

Duomenis, kuriuos pateikėte registruodamiesi, vėliau galite pakeisti prisijungęs prie savo paskyros. Jūs galite prašyti uždaryti ir ištrinti savo paskyrą tikėdamasis, kad jokios su paskyra susijusios operacijos nebus saugomos ilgiau nei nustatytas jų saugojimo terminas. Be to, užtkriname, kad Jums bus suteiktas unikalus identifikatorius.


Jūs galite prenumeruoti „Bilietai.lt“ naujienlaiškį, jeigu dėl to susitariama perkant arba registruojant savo el. pašto adresą „Bilietai.lt“ interneto svetainėje. Prenumeratą galima atšaukti spustelėjus naujienlaiškyje esantį mygtuką „Atsisakyti“.
Kitos Jūsų teisės:
 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad mes nepagrįstai nedelsdami ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • teisė reikalauti, kad mes perduotume visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);
 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;
 • teisė kreiptis į mus el.paštu info@bilietai.lt ir atsisakyti Jums elektroniniu paštu siunčiamų naujienų.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
Jūsų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

8. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

9. Rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus atžvilgiu.
Jei Interneto svetainėje užsisakysite mūsų naujienlaiškį, mes siųsime Jums naujausią informaciją, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą.Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkysime tik Jūsų elektroninio pašto adresą.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@bilietai.lt arba naujienlaiškyje paspaudus aktyvią nuorodą „atsisakyti“.

10. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

11. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

12. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, užpildant formą internete, rašykite el. pašto adresu info@bilietai.lt arba skambinkite:•    Telefonu +370 673 25153 – informacija įsigijusiems bilietus.

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“
Įmonės kodas: 302598528
PVM mokėtojo kodas: LT100005962512
Registracijos adresas: J. Jasinskio g. 12, Vilnius, LT-01112
Adresas korespondencijai: Bokšto g. 10-12 Vilnius, LT-01126
Tel. Nr. +370 673 25153
El. paštas.: info@bilietai.lt

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas - 2018 m. gegužės 25 d.

II. BILIETŲ ĮSIGYJIMO TAISYKLĖS


1. Elektroninis bilietas

- Svetainės www.bilietai.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą (e-bilietą). Įsigyjant e-bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją - nurodytu el.paštu bus išsiųstas elektroninis bilietas. Šį bilietą reikia kokybiškai atsispausdinti ant balto A4 formato popieriaus lapo ir pateikti prie įėjimo į renginį.
- Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje.
- Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga.
- Elektroninių bilietų grąžinimo atveju (jei renginys atšaukiamas ir organizatorius bilietų grąžinimą paveda UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“) pirkėjas turi pateikti asmens dokumentą - duomenys jame turi sutapti su duomenimis, nurodytais ant elektroninio bilieto.

2. Pagrindinė informacija

Norėdami su mumis susisiekti, užpildykite formą internete, rašykite el. pašto adresu info@bilietai.lt arba skambinkite:

•    Telefonu +370 673 25153 – informacija įsigijusiems bilietus.

·     UAB Nacionalinis bilietų platintojas yra tik tarpininkas tarp bilietų pirkėjų ir renginio organizatoriaus, todėl neatsako už renginį ar jo kokybę.

·     Bilietai nėra keičiami ir pinigai už bilietus nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas arba keičiama renginio data; grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka).

·     UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ vykdo prekybą bilietais (dovanų kuponais) paslaugoms, kurias teikia tretieji asmenys, todėl nenustato trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kainų, paslaugų teikimo sąlygų, renginių ir jų reklamos turinio bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų suteikimą, jų kokybę bei turinį.

·     UAB Nacionalinis bilietų platintojas informaciją apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir kitas atsiskaitymo sąlygas pateikia kasose, interneto svetainėje www.bilietai.lt arba tiesiogiai susisiekus su bendrove.

·     UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

·     Pirkdami bilietus internetu www.bilietai.lt, galite atsiskaityti SEB, Swedbank, DNB, Nordea bei Šiaulių bankų internetinės bankininkystės sistemomis bei kreditinėmis kortelėmis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti keičiami ar ribojami.

·     Vieno pirkimo metu į vieną renginį galite įsigyti ne daugiau kaip 10 bilietų (išskyrus atvejus, kai renginio organizatorius nurodo kitaip).

·     Dėl nuolaidos taikymo informuokite pardavėją prieš pirkdami bilietą kasoje. Norėdami įsigyti bilietą su nuolaida internetu, privalote pasirinktis atitinkamą bilieto kainą su nuolaida.

·     Norėdami gauti sąskaitą-faktūrą, kreipkitės el. paštu: saskaitos@bilietai.lt

·     UAB Nacionalinis bilietų platintojas bilietų kasose galite atsiskaityti grynaisiais pinigais arba kortele („Rimi“ tinkle ir prekybos centre „Ozas“ atsiskaityti galima tik grynais pinigais).

·     Karštis ir intensyvi šviesa gali sugadinti bilietą.

·     Kai organizatorius paveda bilietų grąžinimą vykdyti UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“, už bilietus sumokėtų pinigų grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: info@bilietai.lt (išskyrus atvejus, kai renginio organizatorius nurodo kitaip); visais kitais atvejais kreipkitės į organizatorių. Informuojame, kad bilietų platintojui vykdant pinigų grąžinimo procedūrą bilieto pirkėjas privalo bendrovei „Nacionalinis bilietų platintojas“ pateikti užpildytą pinigų grąžinimo prašymą, kurį rasite čia.

Informuojame, kad kasose pirkti bilietai, bilietų grąžinimą vykdant bilietų platintojui, taip pat gali būti grąžinami tik šiose „Bilietai.lt“ kasose (kasos darbuotojui privalote pateikti užpildytą pinigų grąžinimo prašymą, kurį rasite čia):
 

1. CUP, informacijos skyrius pirmame aukšte, Upės g. 9, Vilnius
2. Vilniaus mažasis teatras, Gedimino pr. 22, Vilnius
3. Kultūros centras „Girstutis“, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas (kasa laikinai nedirba)
4. Klaipėdos koncertų salė, Šaulių g. 36, Klaipėda
5. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, Pramonės g. 1B, Alytus
6. Marijampolės kultūros centras, Vilkaviškio g. 2, Marijampolė
7. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, Tilžės g. 140, Šiauliai  (dėl rekonstrukcijos kasa nedirbs iki 2021 m. liepos 1 d.)

Organizatoriui pačiam vykdant pinigų grąžinimą už bilietus, UAB Nacionalinis bilietų platintojas“ atgal bilietų priimti negali – tokiu atveju  dėl bilietų grąžinimo kreipkitės  į įsigytuose bilietuose nurodytą atitinkamų paslaugų teikėją (organizatorių).

Bet kokiu atveju dėl įsigyjant bilietą sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, kai UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ grąžindamas pinigus už bilietus šių mokesčių negrąžina arba kai bilietų grąžinimą vykdo pats paslaugų teikėjas (organizatorius), pirkėjai turi kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus (organizatorius).

Organizatoriai turi teisę nustatyti kitokią pinigų už bilietus grąžinimo tvarką.

 Visas pastabas, pasiūlymus, atsiliepimus, nusiskundimus galite siųsti el. paštu: info@bilietai.lt arba skambinkite:


Telefonu +370 673 25153 – informacija įsigijusiems bilietus.

3. Biliet
ų grąžinimas (kai organizatorius paveda grąžinimą vykdyti platintojui)

Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami:

- todėl kiekvieną kartą prieš perkant bilietus apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį ir kokio kiekio bilietų Jums reikia. UAB
Nacionalinis bilietų platintojas taip pat neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.
 
Bilietų grąžinimas ir keitimas renginio atšaukimo ar datos pasikeitimo atvejais:

- UAB
Nacionalinis bilietų platintojas yra tarpininkas tarp renginio organizatoriaus (paslaugų teikėjo) ir pirkėjo. UAB Nacionalinis bilietų platintojas neorganizuoja renginių, todėl neprisiima atsakomybės už neįvykusį renginį, jo nukėlimą, kokybę ar kitus, su renginio organizavimu susijusius dalykus. Už visa tai atsako renginio organizatorius.

- Jei perkeliamo renginio naujoji data yra netinkama arba renginys atšauktas, bilietus galima grąžinti iki organizatoriaus nurodytos datos:
 
·     tokiu atveju norint grąžinti bilietus, prašome atsiųsti užpildytą grąžinimo prašymą el. paštu info@bilietai.lt. Grąžinimo prašymą rasite
čia.
·     tokiu atveju bilietai taip pat gali būti grąžinami šiose
Bilietai.ltkasose (kasos darbuotojui privalote pateikti užpildytą pinigų grąžinimo prašymą, kurį rasite čia):
 

1. CUP, informacijos skyrius pirmame aukšte, Upės g. 9, Vilnius
2. Vilniaus mažasis teatras, Gedimino pr. 22, Vilnius
3. Kultūros centras „Girstutis“, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas  (kasa laikinai nedirba)
4. Klaipėdos koncertų salė, Šaulių g. 36, Klaipėda
5. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, Pramonės g. 1B, Alytus
6. Marijampolės kultūros centras, Vilkaviškio g. 2, Marijampolė
7. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, Tilžės g. 140, Šiauliai (dėl rekonstrukcijos kasa nedirbs iki 2021 m. liepos 1 d.)

-        Organizatoriui pageidaujant pačiam grąžinti pinigus už bilietus, UAB Nacionalinis bilietų platintojas atgal bilietų priimti negali – tokiu atveju dėl bilietų grąžinimo kreipkitės  į įsigytuose bilietuose nurodytą atitinkamų paslaugų teikėją (organizatorių).

III. DOVANŲ KUPONŲ TAISYKLĖS

1.
Bilietai.ltdovanų kuponą arba konkretaus organizatoriaus dovanų kuponą (toliau - Dovanų kuponas) galima įsigyti interneto svetainėje www.bilietai.lt ir Bilietai.lt kasose, kuriose Dovanų kuponai yra platinami.

2. Dovanų kupono nominalai: 10, 15, 20, 30, 40, 50 arba 150 Eur.

3. Dovanų kuponas galioja renginių bilietams, kurie platinami interneto svetainėje
www.bilietai.lt arba Bilietai.lt kasose.

4. Dovanų kuponas keičiamas internetu bei
Bilietai.lt kasose (Dovanų kuponas nekeičiamas prekybos centre „Ozas“ ir „Rimi“ tinkle).

5.
Bilietai.lt Dovanų kuponas suteikia klientui teisę įsigyti bilietus į bet kuriuos Bilietai.lt kasoje ar e-parduotuvėje www.bilietai.lt nurodytus renginius už dovanų kupone nurodytą pinigų sumą. Konkretaus organizatoriaus dovanų kuponas suteikia teisę įsigyti bilietus tik į kupone nurodyto organizatoriaus renginius (arba tik Dovanų kupone nurodytus renginius).

6. Dovanų kuponas nėra vardinis.

7. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas. Atsiskaitant pateiktas Dovanų kuponas yra paimamas ir negrąžinamas.

8. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo (organizatoriaus) ir platintojo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju paslaugų teikėjas gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą ar priimti Dovanų kuponą ir grąžinti pinigus tik geranoriškai susitarus.

9. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje
www.bilietai.lt, tačiau Pirkėjui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Pirkėjams rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausiomis Dovanų kupono naudojimo taisyklėmis interneto svetainėje www.bilietai.lt.

10. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos.

11. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas, platinamas svetainėje
www.bilietai.lt ar Bilietai.lt kasose.

12. Dovanų kuponus klastoti, kopijuoti, dauginti, taip pat naudoti ar juos įgyti bet kokiu kitu neteisėtu būdu yra griežtai draudžiama. Asmenys, neteisėtai naudojantys Dovanų kuponus, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius*. Šių pažeidimų atveju, mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu Dovanų kuponu disponuojančiam asmeniui gali būti panaikinta teisė pasinaudoti Dovanų kupone nurodyta paslauga įsigyti bilietus.

13. Kilus papildomiems klausimams dėl Dovanų kupono, kreipkitės el. paštu: info@bilietai.lt

IV. NUOLAIDŲ KUPONŲ TAISYKLĖS

1. Nuolaidų Kuponas (toliau – Kuponas) – tai per internetinę parduotuvę
www.bilietai.lt įsigytas dokumentas, kuris suteikia teisę pirkėjui pasinaudoti kupone nurodyta paslauga (su nuolaida) ir kuriame yra nurodyta konkreti paslauga, jos kaina bei suteikimo vieta, galiojimo terminas, paslaugos teikėjas, kita informacija apie įsigytą paslaugą. Kupone nurodytos paslaugos pardavėju/teikėju visais atvejais laikomas kupone nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ parduodamų paslaugų neteikia, t.y. bendrovė nėra šių paslaugų pardavėjas, nebent tai tiesiogiai būtų nurodyta prie konkretaus pasiūlymo.

2. Atskirų paslaugų teikimo sąlygos, kainos, jų turinys, aprašymas, charakteristikos, terminai, teikimo ir mokėjimo už jas tvarka yra nustatomos konkrečių paslaugų aprašymuose, t.y. atskirai prie kiekvienos paslaugos.

3. Kuponu įsigyta paslauga galima pasinaudoti per kupone nurodytą terminą. Kupono galiojimo terminas nurodomas paslaugos aprašyme ir ant kupono. Kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo ir platintojo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju paslaugų teikėjas gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą ar priimti kuponą ir grąžinti pinigus tik geranoriškai susitarus. Nepanaudota kupono vertės dalis negrąžinama. Atsiskaitant pateiktas kuponas yra paimamas ir negrąžinamas.

4. Pirkėjas, įsigydamas kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su šiomis kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje
www.bilietai.lt, tačiau Pirkėjui taikomos kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Pirkėjams rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausiomis kupono naudojimo taisyklėmis interneto svetainėje www.bilietai.lt.

5. Kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto kupono.

6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.bilietai.lt sudarytos kupono pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ ar paslaugos pardavėjui per 14 dienų nuo kupono įsigijimo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 2) sutartims, pagal kurias teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų; 3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 4) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties; 5) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; 6) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; 7) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Visi ginčai su
Bilietai.lt sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.
Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje
www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

VI. INTERNETN
ĖS BILIETŲ PARDUOTUVĖS WWW.BILIETAI.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Šios sutarties (toliau - Sutartis) šalimis yra uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinis bilietų platintojas“ kaip elektroninės prekybos sistemos
Bilietai.lt administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis bilietus ar kuponus elektroninės prekybos sistemoje Bilietai.lt (toliau – Pirkėjas).

Sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Tarpininko laikoma sudaryta nuo to momento, kai
Bilietai.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamo užsakytų bilietų ar kuponų pardavimo ir pristatymo, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.

Pirkėjas įsipareigoja

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, o įsigydamas bilietus ar kuponus be registracijos privalo nurodyti teisingus duomenis, už kurių tikslumą yra atsakingas pats Pirkėjas. Pirkėjas, naudodamasis
Bilietai.lt, sutinka su Sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Tarpininko teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti
Bilietai.ltdarbui ar stabiliam veikimui, Tarpininkas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Bilietai.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Tarpininkas turi teisę atsisakyti parduoti ir pristatyti bilietus ar kuponus, jei registracijos, bilietų ar kuponų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
Tarpininkas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pirkėjui galioja pirkimo momentu paskelbtos ir galiojusios taisyklių sąlygos.

Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

Pirkėjo perkamų bilietų ar kuponų kaina pateikiama elektroninės prekybos sistemoje
Bilietai.lt prieš pasirenkant Pirkėjo krepšelio apmokėjimo būdą. Bilietų, kuponų ir/ar kitų paslaugų kainos yra pateikiamos atskirai. Kainos nurodytos su PVM.

Šalių atsakomybė

Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą, jei registracijos, bilietų ar kuponų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys. Tokiu atveju atsakomybę už pateiktų duomenų išsamumą bei tikslumą atsako Pirkėjas. Tarpininkas taip pat neatsako už bilietų ar kuponų pardavimo metu ne dėl jo kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

Konfidencialumas

Tarpininkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus renginių paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį paslaugų pardavimą ir pristatymą) Pirkėjo užsakymo anketoje pateikiamų duomenų.
Sutartyje numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Baigiamosios nuostatos

Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje.